AYC Hva Skjedde ? Og hva skjer videre ?

Siden blir stadig forsøkt hacket :
Flere av forsøkene ser ut til å komme fra Frankfurt.
Les mer HER : Hackingforsøk
Someone tries to hack into our site:
Several tries seems to origin from Frankfurt, DE.
Read more details here

Din lokasjon: Ashburn, Virginia, United States, Tidssone:


Båter i havn, Prime Yachting, Hellas
Foto Dagbladet

AYC og Albatross Yachtcharter – Hva Skjedde egentlig?

Oversatt saksgang i brev fra Harris K*********** :

Historien om Prime Yachting, og hva som egentlig skjedde.

Prime Yachting ble grunnlagt i 2000 og vokste raskt på grunn av sitt gode rykte og service. Etter 3 år hadde Prime 11 baser i Hellas, 15 kontrakts eide båter og 15 privat eide båter utleid via Prime.

I 2001 inngikk Prime Yachting en finansieringsavtale med Alpha Bank for kjøp av nye båter. Dette ga Prime muligheten til å tilby management avtaler, eieren betaler en egenandel på båten og resten blir finansiert ved å leie ut båten for en periode på 5 år / sesonger for å betale tilbake til banken.

Innen 2003 var vi det tredje største båtcharter selskap i Hellas med en flåte av helt nye båter og et stort antall fornøyde kunder fra hele verden.

Det var da Alpha Bank foreslo å endre selskapsform fra LTD til SA for å sikre bedre kredittvilkår med dem. Prime forhandlet med flere greske banker men rentene var veldig høye.

************* en gammel venn av meg ,eier av ett av de største yacht charter selskaper i Tyskland foreslo at jeg skulle prøve å få en finansiering fra en bank i utlandet med mye bedre vilkår og pris.
Han sendte meg dokumenter fra Bank of Austria for en låneavtale og vilkårene og rentene var betydelig lavere.

Jeg tok disse papirene til Alpha Bank og de var enige om at dette var en veldig god kreditt, og at jeg skulle ta det.
S****** informerer meg så om at Bank of Austria krever at han må signere på vegne av Prime fordi at de trenger noen i Tyskland som de kjenner godt til å garantere for denne avtalen.
Han ba meg om å forberede en fullmakt som autoriserer ham til å signere noen nødvendige dokumenter for avtale med banken på vegne av Prime Yachting.
Siden jeg har kjent ham i mer enn 10 år gir jeg ham signaturfullmakt på vegne av Prime Yachting for avtalen med banken.
Hans advokat George ********** forberedte fullmakten og jeg signerte den.
Dette var i februar 2004.

Etter noen dager fikk jeg en telefon fra sekretæren av en domstol i Piraeus som informerte meg at noen ved navn George ********* hadde rettet et krav mot Prime Yachting og krevde at alle eiendeler av Prime Yachting, som av selvfølgelig eneste aktiva var båtene, skal “fryses” inntil retten bestemmer seg for hva som skulle skje.

Det var da jeg forsto.
*********** og hans advokat George ********* prøvde å selge alle båtene som tilhører Prime Yachting til George ******* for å dekke en stor gjeld de hadde til ham.
Dette er bekreftet av advokaten George ************* i et brev han sendte til advokaten som representerte George *******.
I samme brev sier ********* klart at ******** visste at disse båtene ikke tilhørte dem!

De dro til det greske konsulatet i München med falske salgsdokumenter, og de prøvde å overbevise den greske konsulen om at de var lovlig representanter for Prime på dette!
Falskt skips skjøte My Dream_anonymisert
Men konsulen var ikke dummere enn at han ville se bevis på betaling til Prime siden de insisterte på at båtene var for salg. De kunne ikke bevise dette, og da fikk de ikke dokumentene de trengte.

Vi oppdaget også at det var ett annet gresk selskap Easy Yachts, på samme tid, med nøyaktig de samme papirene fra Bank Of Austria og med de samme fullmakter som fremmet samme sak som oss i retten!!!

Disse tre, *********, George ********* og George ********* hadde prøvd å ta over båtene fra to selskaper på samme tid, på samme måte!!!

De lyktes ikke i å overta båtene, men de lyktes med å få lagt båtene i arrest i påvente av rettens avgjørelse.

Tidspunkt for rettsaken ble satt til september 2004, og det betydde at alle båtene til Prime Yachting måtte ligge og ikke kunne gjennomføre noen charter! Dette var en katastrofe for Prime som var avhengig av å utføre charter for å kunne betale bankene.
I et forsøk på å holde bankene fra å stoppe all kreditt noe som ville bety at vi ville bli tvunget til konkurs satte jeg mine personlige eiendeler, en leilighet, som en garanti til bankene for å gi oss tid til å løse saken i retten og være i stand til å operere på nytt.

Saken ble behandlet i retten i slutten av august 2004, og ble selvfølgelig vunnet av både Prime Yachting og Easy Yachts .
Dessverre er ikke det greske rettssystemet raskere enn at vi måtte vente 45 dager på dommen noe som medførte et hele 2004 sesongen gikk tapt.
PDF av dom oversatt til engelsk fra gresk

I ett forsøk på å redde selskapet ringte min advokat advokaten til båteiere som hadde sine båter på management med oss.
Han anbefalte dem om å gjøre en avtale med banken, slik at hver eier betalte direkte til banken det resterende beløpet for sin båt og at hver enkelt kunne redde sin båt og ta den under sitt navn. Dette var en avtale jeg klarte å få med bankene for å redde båtene og selskapet.

Dessverre råder advokaten til eierne dem til å prute for beløpet som banken ba om for hver båt og ikke å gå med på avtalen.
Dette medførte at bankene stengte alle kontoer og krevde fullt oppgjør av all kreditt vi hadde med dem … Det var slutten av Prime i januar 2005.

Siden jeg ikke ønsket å la de tre forbli ustraffet for det de hadde gjort stevnet jeg dem for retten.
Siden jeg ikke kunne representere Prime lenger, og siden myndighetene hadde oppnevnt en bobestyrer for Prime , stevnet jeg disse personlig med krav fra de tre på €1,5M.

Samtidig som de måtte forsvare seg stevnet de meg og Prime med påstanden om at de hadde betalt penger til ************ og ikke fått båtene de hadde betalt for!!!

Igjen tok rettssystemet sin tid, men etter tre rettssaker for sivile krav avgjorde dommeren at de ikke sa sannheten, de kunne ikke bevise noen betaling, og at fullmakten ble gitt til Stelios for å signere ett bank lån og ikke å selge noen eiendeler i selskapet.

Avgjørelsen av domstolen i 2014 er endelig og de har ingen ankemuligheter.

Når det gjelder straffesaken mot meg og Prime var denne avgjort og ferdigstilt i 2014 og retten gjorde det veldig klart at de lyver og kan ikke bevise noen betalinger men at dette ble gjort for å innløse gjeld mellom **********og George ******** og hadde ingenting å gjøre med Prime.

Men vi avslutter ikke saken her.
Etter et møte med mine advokater samt Torleif D********* og Øyvind R********** i Athen i juli 2015 bestemte vi oss for å ta saken mot dem både i Hellas og Tyskland.

Vi fikk kontakt med bobestyreren til Prime, og han er inneforstått med å fremme ett nytt sivilt krav mot dem.

Vi avtalte med en gresk advokat som bor og arbeider i Tyskland.
Samtidig foreslo min advokat at alle management eierne bør sende inn et krav mot Prime for å sikre sin del av eventuelle verdier i boet til Prime i fremtiden.

Videre for å legge mer press på dem har jeg sendt en ny stevning på en sivil sak mot dem. Hvis jeg vinner frem vil jeg kunne ta saken til Tyskland og kjøre den der.

Så langt har vi vunnet hver eneste rettssak enten mot oss eller mot dem noe som klart beviser at vi har sannheten og retten på vår side. Vi er fast bestemt på å ikke gi opp og at rettferdigheten vil seire til slutt.

Alle parter er også klar over at noen av de norske management eiere med Prime har gjort et krav i Norge mot den norske agent for Prime.
Foran retten i Norge hevdet de at de ikke visste at de hadde inngått et management avtale med Prime men med Torleif Døskeland.

Vår kommentar til dette er at vi har jobbet mer enn 10 år og mer enn 50000€ er blitt brukt på vegne av alle.
De som har hevdet noe som ikke er korrekt og heller ikke stemmer med underskrevet kontrakt, må forvente seg ett endelig oppgjør i forhold til dette.

De 3 personer som gjorde det mulig og ødela selskapet Prime Yachting vil på slutten måtte betale prisen for sine handlinger.

Harris **************

* Av hensyn til pågående rettsaker i  Criminal Court – Tyskland, hvor dom enda ikke foreligger, har vi valgt å fjerne
navn på noen av de impliserte.

Kravet som Harry har i rettslig krav ovenfor de egentlige svindlerene og som er dømt i denne saken beløper seg til 1,5 mill €,  disse kravene er rettslig gyldige samt ikke lenger mulig å anke.

Deler av siden er privat, og saker som legges ut i det private området blir bare synlig for de som har et abbonement.
Abbonement fåes ved å ta kontakt via kontaktskjema, og om du har befatning med saken, vil vi legge deg til.
Du får da se de dokumenter som blir lagt ut.